Financije neprofitnih organizacija

posao

Neprofitne organizacije su oneorganizacije koje u svom djelovanju ne ostvaruju cilj ostvarivanja profita i primanja. U slučaju da je komercijalna dobit još uvijek primljena, ona se ne distribuira među sudionicima organizacije. Pravna osoba koja je neprofitna organizacija može obavljati bilo kakvu poduzetničku aktivnost samo ako služi svrsi za koju je zapravo stvorena i kojoj odgovara.

Takve organizacije mogu biti osnovane udrugi oblik, koji su predviđeni zakonom. Na primjer, to može biti potrošačka zadruga, javna udruga ili vjerska organizacija, dobrotvorna zaklada ili državno ili općinsko jedinstvo.

Organizacije nekomercijalnog tipa koje obavljaju slične djelatnosti služe za pružanje sljedećih usluga:

  • Razne socijalne usluge
  • Usluge upravljanja
  • Obrambene aktivnosti zemlje
  • Usluge izvršenja zakona, uključujući zaštitu javnog reda.

Financije neprofitnih organizacija sumaterijalni nositelj tih različitih financijskih odnosa, u kojem te organizacije ulaze u proces njihovih aktivnosti. Financijski odnosi nastaju s kolektivom radnika same organizacije, s bilo kojim drugim osobama ili organizacijama, kao is državnim institucijama glede plaćanja poreza i obveznih doprinosa proračunu.

Financije neprofitnih organizacija su novac,koji se mobiliziraju iz različitih izvora, kako za obavljanje djelatnosti poduzeća, tako i za proširenje. Izvori tog financijskog resursa su usluge koje pruža poduzeće, koje zauzvrat ovise o vrsti i prirodi usluge koja će se pružati (plaćena, besplatna, mješovita).

Potpuna samodostatnost ili financiranje zana temelju odobrenih procjena, takvi su načini mobiliziranja i korištenja onih novčanih sredstava koje financiraju neprofitne organizacije. Ova ili ona metoda primjenjuje se ovisno o metodama upravljanja poduzećem.

Procijenjeno financiranje je korištenjeorganiziranje proračunskih sredstava različitih razina kako bi mogla pokriti svoje troškove, vođeni odobrenom procjenom. S takvim načinom financiranja organizacije, njegove usluge potrošačima pružaju besplatno. Ti proračunski fondovi, koji se pružaju u procjenama rashoda i prihoda, bit će glavni dio financijske sigurnosti koja tvori financije neprofitnih organizacija.

Financiranje na temelju odobrenog proračunaprimjenjuje se u socio-kulturnoj sferi. Uglavnom su to proračunske institucije koje pružaju stanovništvu obrazovne usluge, zdravstvene usluge i socijalne usluge. Na isti način financiraju se organizacije koje pružaju zakon i red i obranu, kao i tijela državne sigurnosti i razna tijela, državna tijela i lokalna samouprava.

Iako je glavni izvor financijske sigurnostineprofitnih organizacija čine proračunski fondovi, međutim postoji niz razloga da takve organizacije traže dodatne izvanproračunske izvore financiranja. To je zbog pada kvalitete života stanovništva, rasta društvenih problema, povećanja potrošačke razine društvene i materijalne robe, rasta proračunskog manjka i slično.

Polazeći od toga, možemo zaključiti da značajkefinanciranje neprofitnih organizacija može se odrediti specifičnom orijentacijom njihovih aktivnosti. Osim proračunskih sredstava, izvori financijske potpore neprofitnim organizacijama mogu dodatno uključivati ​​doprinose sudionika i donacija. U slučaju da neprofitna organizacija dobije dobit kao rezultat bilo koje poduzetničke aktivnosti, po zakonu, ona bi trebala služiti za ciljane troškove same organizacije. Međutim, moguće je koristiti taj prihod u skladu s ciljevima organizacije tek nakon plaćanja poreza na dobit.