Upravljanje informacijama: koncept, osnovni pristupi i vrste tvrtki

posao

Upravljanje informacijama je tehnologija, a glavne komponente su:

- osoblje;

- dokumente, softver i tehnička sredstva procesne podrške.

Nedavno je ova vrsta upravljanja postala popularna zbog prijelaza društva u novu, postindustrijsku fazu razvoja.

Informacijski sustavi umenadžment, koji mora nužno biti normativno odobren. To su organizacijski uređeni niz polja dokumenata i tehnologija uz korištenje računalnih objekata i komunikacija, koji implementiraju infoprocess sustav.

Informacijski sustavi osmišljeni su da,za pohranu, obradu, pretraživanje, distribuciju, prijenos i davanje podataka. Stoga je potrebno detaljnije razmotriti značajke njihove formiranja i funkcioniranja.

Upravljanje informacijama u organizaciji razvija se u skladu sa sljedećim odredbama.

Prvo, to se provodi samo unutar određene tvrtke.

Drugo, informacije postaju nezavisni čimbenik proizvodnje, koji leži u procesu donošenja odluka.

Treće, upravljanje informacijama imastav ne samo na informacije, već i na sve informacijske radove organizacije. Osim toga, to je širi i širi koncept od jednostavnog upravljanja dokumentima.

Upravljanje informacijama - to su značajkeupravljanje aktivnostima za formiranje i primjenu podataka u interesu tvrtke. Njegov glavni cilj je učinkovito osigurati razvoj tvrtke reguliranjem različitih vrsta aktivnosti.

Postoji drugačija interpretacija pojma "upravljanje informacijama" u različitim zemljama.

U njemačkoj školi to znači čitav niz ciljeva i ciljeva upravljanja koji se odnose na područje formiranja i korištenja informacijskih resursa.

U školi engleskog jezika IT upravljanje se tumači kao skup upravnih zadataka koji se odnose na informacijski sustav.

U ruskoj definiciji informacijaupravljanje uključuje širok raspon upravljačkih zadataka od kojih će rješenje ovisiti o osiguranju postizanja ciljeva određenog poduzeća. To se postiže kroz koordinirano i učinkovito upravljanje informacijskim resursima i tehnologijama poduzeća.

U ovu vrstu upravljanja u skladu s gore navedenim parametrima, moguće je karakterizirati dvije vrste poduzeća.

U tvrtkama s visokom razinom primjene upravljanja informacijama izdvajaju se brojni pokazatelji:

  • upravljanje organizacijom može objasniti cijeli postupak njegove organizacije;

  • top menadžment izravno sudjeluje u glavnim postupcima i usvajanju strateških naloga;

  • postoje jasni poslovni ciljevi za ulaganje u ovu sferu;

  • postoji dinamika za smanjenje promjena u upravljanju.

U tvrtkama s niskom razinom primjene upravljanja informacijama, možemo razlikovati sljedeću seriju pokazatelja:

  • top management takvo upravljanje percipira se kao industrija koja ima mali povrat ulaganja;

  • Upravljanje informacijama u ovom obliku postaje prepreka za primjenu novih strategija tvrtke;

  • kontradiktorna ili spora akcija u IT odlučivanju;

  • vrh uprave nije u mogućnosti objasniti glavne i postojeće postupke unutar ovog menadžmenta;

  • projekti tvrtke u IT-u nikad se ne uklapaju u proračun ili vremenski okvir;

  • često se mehanizmi upravljanja mijenjaju.

Zbog postojanja takvih dvaju pristupa upravljanju, teorija i praksa upravljanja informacijama u Rusiji zahtijevaju znatno poboljšanje.