Analiza prihoda i rashoda organizacije važan je dio strateškog plana poduzeća

posao

Analiza prihoda i troškova organizacijekarakterizira financijsko stanje poduzeća na kraju izvještajnog razdoblja. Odražava podatke o prihodima, troškovima i drugim financijskim rezultatima. Analiza troškova i prihoda poduzeća predstavlja vanjskim korisnicima informacije o izvorima dobiti ili o razlozima gubitka i otvara opću sliku o rezultatima aktivnosti tvrtke.

Analiza prihoda i troškova organizacijeKoristi se ne samo za procjenu rezultata svojih aktivnosti za izvještajno razdoblje, već i za izradu predviđanja budućih aktivnosti. Predviđanje budućih rezultata vrlo je značajno za investitore, budući da to znači mogućnost budućeg profita, a za vjerovnike, a pozitivna perspektiva prije svega znači mogućnost plaćanja duga s kamatama. Ako se očekuje da će aktivnosti tvrtke biti neprofitne, situacija se procjenjuje kao nemogućnost plaćanja duga s kamatama, a malo je vjerojatno da će neka banka pristati izdati zajam ovoj organizaciji. Prilikom analize prihoda i rashoda organizacije, potrebno je ispuniti niz zahtjeva koji se koriste za preciznije predviđanje aktivnosti poduzeća. Zahtjev za pružanje informacija o prekinutim poslovima, o transakcijama s povezanim osobama, o sastavljanju segmentnih izvješća, o odrazima događaja i uvjetovanim činjenicama. Te i druge činjenice omogućuju da napravite točan predviđanje rada tvrtke za budućnost. Analiza prihoda organizacije omogućuje vam da odredite profitabilnost poduzeća i planirate njezine prihode.

Nakon što je dobio pouzdane informacije o aktivnostimaobjekt za prethodno razdoblje, možete naučiti razviti pravu odluku o upravljanju, programe i poslovne planove za budućnost. U tržišnom gospodarstvu vrlo je važno izračunati financijsku održivost poduzeća, odnosno osigurati stanje financijskih sredstava u kojima je moguće slobodno manipulirati sredstvima i osigurati neprekinuti proizvodni proces i neometanu prodaju proizvoda kao rezultat njihove uporabe. Granice financijske stabilnosti organizacije smatraju se najvažnijim faktorom u tržišnom gospodarstvu. Nedovoljna financijska stabilnost dovodi do insolventnosti, nedostatka gotovine, a potom i bankrota. Prekomjerna financijska stabilnost dovodi do usporavanja razvoja, smanjenja profita i povećanja vremena prometa kapitala.

Analiza prihoda i troškova organizacije omogućujeopravdati parametre takve stabilnosti, ali ne daju priliku suditi o financijskom stanju tvrtke u ovom trenutku. Analiza prihoda i rashoda je uvijek neophodna, bez obzira na ekonomske odnose. Potrebna je hitna potreba za takvom analizom kada dođe do transformacije i reorganizacije poduzeća ili organiziranih pravnih struktura. Povezano je s obradom širokog spektra informacija o aktivnostima poduzeća, što se najčešće koristi u dokumentima financijskog izvješćivanja. I ti podaci ni na koji način ne utječu na prosudbu o stanju u poduzeću, ali njihova precizna analiza treba biti obrađena.

Njegov glavni cilj je dobiti osnovneinformativnih parametara koji daju točnu i objektivnu sliku prihoda i rashoda tvrtke za određeno razdoblje. Analiza kretanja financija omogućuje Vam sveobuhvatnu procjenu svih gospodarskih aktivnosti i pratiti glavne trendove svog razvoja. Analiza prihoda i rashoda organizacije važan je dio strateškog plana, prema kojem poduzeće može dugo preživjeti.