Računovodstvo za posao koji je u tijeku i njegove vrste

posao

Nedovršena proizvodnja (NP) uključujerezultati procesa proizvodnje koji nisu bili dovršeni do krajnjeg datuma izvještajnog razdoblja, a konačni proizvod u obliku robe nije primljen. U pravilu, računovodstvo za posao u tijeku uključuje:

- sirovine i predmeti koji se još uvijek obrađuju, u skladištima trgovina poduzeća;

- gotove stavke, ali nisu završene ili nisu prihvaćene od strane tehnoloških kontrolnih službi;

- isti proizvodi, ali nisu prihvaćeni od strane kupca tehničkih stručnjaka;

- nedovršene poslove obavljene kako za vanjske korisnike tako i za potrebe vlastite proizvodnje.

IR ne uključuje otkazane narudžbe iproizvoda odbijenih OTC uslugom, kupljene poluproizvode, kao i one materijale i dijelove koji još nisu obrađeni ili sastavljeni u jednu cjelinu.

Točno osnivanje NP, pismenih iprofesionalno vođeno računovodstvo za posao koji je u tijeku na kraju razdoblja, ima odlučujuću ulogu u vođenju evidencija o svim proizvodnim aktivnostima poduzeća ili poduzeća, daje ideju o trošenju plaća i pravilnom izračunu troška proizvedene robe.

Postoje operativni zapisi nedovršenihproizvodnja i računovodstvo. Operativno računovodstvo obavljaju djelatnici računovodstvenih odjela radionica i drugih podjela poduzeća, koji predstavljaju međufazne cikluse proizvodnog ciklusa (otpreme, šumari, voditelji). Ova vrsta računovodstva namijenjena je operativnoj regulaciji proizvodnog procesa, kontroli nad troškovima sastavnih materijala i njihovih ostataka.

Računovodstvo, pored kvantitativnog računovodstva, organizira i vodi računovodstvo za posao koji je u tijeku, objavljivanje u kojem se sastavlja odraz vrijednosti NP i dinamike promjene.

Operativno računovodstvo u raznim poduzećima organizirano je na različite načine, jer njegova tehnologija uglavnom ovisi o prirodi proizvodnih aktivnosti, složenosti proizvoda.

Dvije metode operativnog računovodstva prevladavaju u industrijskoj proizvodnji.

Napredna operativna metoda proširena je naproizvodnja, gdje postoji mali proizvodnja, čije oslobađanje je povezano s radno intenzivnim operacijama tehnološke obrade i montaže. U tom slučaju, nepotpunu proizvodnju obračunava se popunjavanjem tzv. Leta za usmjeravanje, koja odražava sve tehnološki predviđene postupke obrade i stupanj njihove cjelovitosti u svakoj tehnološkoj fazi izrade robnog izlaza.

In line proizvodnja, što je tipičnokratko vrijeme proizvodnje proizvoda u velikim serijama, potreba za snimanjem i računom za svaku operaciju nije. Evaluacija i računovodstvo rada u tijeku događa se registracijom mjesečnih (ili drugih izraza, zbog specifičnosti proizvodnog procesa) izjave, kojima su, ako je potrebno, priložene odgovarajuće specifikacije za određenu vrstu proizvoda i druge dokumente. Takve izjave se čuvaju u pododjeljcima poduzeća, a zatim se generaliziraju i izrađuju se detalji ravnoteže. Takva bilanca odražava podatke iz svih proizvodnih odjela i odražava informacije o primitku dijelova iz skladišta za skladištenje, braka i salda u izvještajnom razdoblju.

Međutim, zbog različitih okolnosti,Informacije sadržane u operativnim računovodstvenim dokumentima nisu uvijek točne. Stoga se u poduzećima u okviru ovog postupka organiziraju zalihe nedovršene proizvodnje. Njihove metode i varijante izvedbe definiraju fizička svojstva proizvodnje: veličine, težine, tehnološki parametri objekata.