Kazna za OSAGO: kako izračunati?

finansije

Od 2014. godine uvedeno je u zakonodavstvopromijeniti. Sada, osiguravajuća društva koja krše uvjete plaćanja naknade moraju platiti kaznu u okviru CTP-a. Njegova veličina ovisi o iznosu plaćanja i vremenu kašnjenja. Za više pojedinosti o tome kada treba primijeniti i kako se izračunava kazna za MTPL, pročitajte dalje.

CTP

Budući da je uvođenje OSAGO pozitivnoutjecaj na situaciju na ruskim cestama i na razvoj tržišta osiguranja. Usprkos nedostacima, CTP se i dalje razvija. Svaki vlasnik vozila mora osigurati njegovu odgovornost. Prilikom kontaktiranja tvrtke izračunava se premija. Cijena politike ovisi o faktorima korekcije, tarifama, ali je regulirana na zakonodavnoj razini.

osago kazna
Na primjer, cijena police osiguranja teretakapacitet automobila od 120 litara. a. za godinu dana s neograničenim brojem osoba starije od 22 godina s iskustvom vožnje do dvije godine priznati za upravljanje, u Berdyansk i Moskva će biti drugačiji.

zakonodavstvo

Prema pravnoj terminologiji, kazna znači financijsku imovinu koju jedna strana u transakciji obvezuje platiti drugoj, osim ako nisu ispunjeni uvjeti ugovora.

OSAGO kazna može se primijeniti na osiguravajuće društvo koje je zakašnjelo u postupku pregleda potraživanja od vozača ili pri razmatranju zahtjeva za druga plaćanja.

Federalni zakon br. 40 "O OSAGO" propisuje prava i obveze osiguravajućeg društva, njegovu odgovornost u slučaju neispunjenja obveza. Konkretno, zakon propisuje obvezno plaćanje kazne u slučaju:

 • poremećaji rokova plaćanja ili kasni izdavanje smjera popravka vozila (dokument navodi rok za rad) zbog krivnje osiguratelja;
 • nepoštivanje roka otplate, ako je takav uvjet predviđen ugovorom.

izračun kazne za osago

Sva ta pitanja detaljno su opisana u:

 1. Građanskog kodeksa.
 2. Federalni zakon br. 4015-I "O osiguravajućim društvima".
 3. Federalni zakon br. 40 "O OSAGO".

Kako izračunati kaznu za CTP?

Ako osiguravajuće društvo prekrši uvjete plaćanja, mora platiti kaznu - 1% iznosa. Izračun kazne za CTP provodi se prema sljedećoj formuli:

H = D x (1: 75) C x H: 100, pri čemu:

H - kazna za CTP;

 • D - broj dana dospjelih;
 • C - stopa refinanciranja;
 • B - iznos naknade koju pruža ugovor.

Na računu se uzima u obzir i dan primitka uplate. Tijekom popravka vozila može doći do zvučnika. Odgovornost za kvalitetu i vremenski raspored rada leži kod osiguravatelja.

Ako tvrtka uopće ne plati naknadu, ondaizračun će se temeljiti na ukupnom iznosu duga. Ako je djelomična isplata ipak izvršena, kazna će se izračunavati na temelju preostalog iznosa duga. U slučaju izdavanja upućivanja taj iznos ovisit će o vremenu njegovog prijema.

kazna za kaznu

granice

Zakon predviđa ograničenja plaćanja. Ako je nastala šteta:

 • samo imovina - 400 tisuća rubalja;
 • života i zdravlja - 500 tisuća rubalja.

Drugo ograničenje je taj iznoskazna ne može biti veća od iznosa osigurane u ugovoru. Zahtjev za kaznu CTP-a podnosi se društvu u okviru pretkaznenog postupka. Navodi pojedinosti o prijenosu sredstava.

primjeri

Osiguranje je zanemarilo uvjete naknade štetei odgođeno plaćanje za 20 dana. Iznos naknade iznosi 120 tisuća. Jedan dan kašnjenja je 120 x 0,01 = 1,2 tisuća rubalja. Da bi primio uplatu, klijent mora kontaktirati tvrtku s odgovarajućom aplikacijom.

Nakon nesreće automobil je oštećen u iznosu od150 tisuća r. Kompletan skup dokumenata za isplatu naknade prenesen je u tvrtku 1. rujna. Od 30. rujna nije primljena nikakva uplata. Ukupno razdoblje kašnjenja je 10 dana. Za svaki dan kašnjenja, tvrtka mora platiti 1,5 tisuća rubalja.

kazna za preuzimanje

uvjeti

Unutar 20 dana od primitka puneSkup osiguranja dokumenata je dužan platiti naknadu, izdati uputnicu za popravak ili dati obrazloženi odbijanje. Ako postoji nedostatak radova, osiguravatelj je dužan obavijestiti klijenta i dostaviti potpuni popis nedostajućih dokumenata. Ako u dokumentima nedostaju potrebne informacije ili dokumenti uopće nisu dostavljeni, organizacija ne može platiti kaznu i drugu naknadu.

Rokovi za isplatu kazni moraju se navesti usporazum. Iako obično ove tvrtke nedostaju. Stoga, nakon što je prošlo mjesec dana nakon usvajanja relevantne odluke, potrebno je podnijeti zahtjev tvrtki i sudovima. Takvi se slučajevi brzo rješavaju. U roku od 10 dana od donošenja odluke mora se platiti kazna i naknada.

jurisprudencija

Ako je u pitanju sud, trebate bitidva zahtjeva. Prva se odnosi na isplatu naknade štete, a drugo je da klijent ima pravo na kaznu pod CTP-om. Oba izjava moraju se uzeti u obzir na istom ročištu. Sama izjava mora specificirati:

 • identifikacijski kod sudbene vlasti na koji se zahtjev šalje;
 • sve pojedinosti okrivljenika;
 • sve potvrde o nesrećama;
 • rezultati ispitivanja;
 • iznos nepodmirenih obveza u isplatama i kazni.

Sud često donosi pozitivnu odluku.

zahtjev za prekidom

MTPLI kazna: nijanse

Oštećena osoba može zahtijevati naknadu za popravak.Vaše vozilo. Odabire način naknade štete: u gotovini ili u obliku plaćanja za popravke. Ako su obje stranke u sukobu odgovorne za nesreću, naknada se plaća u istom iznosu.

Sam postupak prijavljivanja osiguranja o nesrećipromijenilo se. Ako su u nesreći sudjelovali dva automobila, čiji vlasnici imaju OSAGO, a bez ozljeda, svaka od njih se okrene svojoj tvrtki. U ostalim slučajevima, prijava mora biti u društvu počinitelja.

Također je postupak registracije nesreće na euro protokolpromijenilo se. Svaka strana mora obavijestiti tvrtku u roku od 5 radnih dana. Inače, krivac će morati platiti odštetu na svoj trošak. Ako postoje videozapisi ili fotografije nesreće, maksimalni iznos uplate u glavnom gradu i Lenjingradskoj regiji bit će 400 tisuća rubalja.

Žrtva mora pokazati svoj prijevozlijek tvrtke unutar 5 dana nakon nesreće. Na zahtjev osiguratelja, kriva je treća osoba. Također mora osigurati auto za pregled u roku od 10 dana od dana primitka zahtjeva. Krivcu nije dopušteno zbrinjavanje ili popravak automobila u roku od 15 radnih dana, u suprotnom će se osigurati novčana kazna za isplatu CTP-a i naknadu štete.

kazna za preuzimanje

Osiguravatelj može zatražiti naknadu ikazne u pretkripcijskom redoslijedu. Ako se stranke ne slože, kaznu za MTPL i naknadu prikupit će se putem suda. Osiguravatelji su dužni izvršiti sva plaćanja u pretprodajnom nalogu. Međutim, u stvari, ti iznosi su manji od onih koji su propisani zakonom. Stoga se većina tih slučajeva rješava sudovima.

Ostale sankcije

Kazna je druga sankcija koja se primjenjujeosiguratelju u slučaju povrede isplate naknade. Veličina ovisi o iznosu troškova. U slučaju kršenja plaćanja naknade društvo mora nadoknaditi 1% iznosa koji je dugovan za dan odgode. Ako tvrtka prekrši uvjete za upućivanje na popravke, tada će se 0,5% duga morati nadoknaditi. S bilo kojom metodom izračuna, plan obroka ne smije premašiti premiju zajamčenu ugovorom.

Ako klijenti trebaju dobiti naknadupodnijeti zahtjev, odluka suda o kazni CTP-a bit će dopunjena odlukom o obveznom plaćanju novčanih kazni. Ovo je najveća novčana naknada za kašnjenje. Kasni prijenos sredstava korisniku smatra se najozbiljnijom kršenjem obveza od strane osiguravatelja.

Članak 16. Federalnog zakona "Na OSAGO" predviđabit će vraćen u korist pojedinca novčane kazne zbog kršenja plaćanja naknade. Ako izjava donosi Društvo za zaštitu prava potrošača, tada ima pravo na pola iznosa povrata. Iznos kazne iznosi 50% iznosa naknade u predmetnom slučaju. Ovo ne uzima u obzir iznose koji su dobrovoljno isplaćeni u roku od 20 dana, kazne i druge naknade.

Još jedan primjer

Ukupan iznos plaćanja od strane suda je 50 tisuća rubalja. U 20-dnevnom zakonodavnom razdoblju tvrtka je otkupila samo 10 tisuća rubalja. Interesi oštećenika u predmetu je OZPP.

Iznos novca = (50 - 10) x 0,5 = 20 tisuća rubalja. Od njih, žrtvu je preuzeo 10 tisuća, a isti broj OZPP-a.

kazna za odluku osago

Značajke

Ukupni iznos sankcije ne smije premašiti maksimalni iznos uplate za odgovarajuću vrstu osiguranja i štetu.

Ako je tvrtka počinila nekoliko prekršaja, možete zatražiti sankcije za svaku od njih.

Sud može smanjiti plaćanja samo na temelju izjave optuženika i samo ako je obračunata kamata nerazmjerna posljedicama kršenja.

Sve sankcije vrijede za oporavak naknade iz PCA.

Ispunjavanje tužbe suda za isplatu naknade ne oslobađa tvrtki od plaćanja kazne.

Obavijest o iznosu isplate

Gotovo uvijek sud podcjenjuje izračunatiznos kazne. Iznimke su slučajevi kada se okrivljenik nije pojavio na sudskoj raspravi i odlukama u odsutnosti. Ako je iznos naknade mali, kašnjenje je malo, postoji vjerojatnost da se iznos neće smanjiti.

Priprema za sudsku sjednicu još je uvijek potrebna. Na primjer, napisati pismeno objašnjenje kako bi se odrazilo:

 • neslaganje s prijedlogom za smanjenje naknade zbog nedostatka osnova;
 • navesti sve potrebne uvjete za smanjenje plaćanja i zasebno navesti predmete koji nisu ispunjeni.

Kopiju pisanih objašnjenja mora se priložiti spisu predmeta. Kada sud dade odgovoriti na pod, morate kratko izgovoriti svoj stav, usredotočujući se na najvažnije točke.