Revizija financijskih izvještaja

finansije

Svaka uspješna tvrtka provodirevizija financijskih izvještaja. Može biti unutarnja (tj. Vlastite snage organizacije) i vanjska (kroz usluge treće strane). U oba se slučaja ta provjera treba provesti u okviru važećeg zakonodavstva.

revizija financijskih izvještaja

Revizija financijskih izvještaja je proces,formirana od određenih faza. Prije svega, provodi se preliminarno planiranje inspekcije, a potom traži se dokaz (upotreba informacija dobivenih od treće osobe je dopuštena). U završnoj fazi provodi se dokumentirana prijava primljenih podataka, njihovo grupiranje, analiza i formiranje vlastitog mišljenja revizora o financijskom stanju poduzeća.

Planiranje revizije podrazumijeva osnivanjeopseg provjere, izbor metodološke osnove, izradu općeg plana i izrada rasporeda rada revizora s određenim klijentom. Prikupljanje informacija znači pribavljanje revizijskog dokaza koji potvrđuje ispravnost izvješćivanja ili služi kao osnova za utvrđivanje pogrešaka i nedostataka. Ako revizija financijskih izvještaja ne može nastaviti zbog nedostatka zaprimljene dokumentacije, revizor ima pravo podnijeti zahtjev trećim stranama za dodatne informacije, a podaci se mogu dobiti i u obliku usmenog upitnika iu obliku pisanih zahtjeva.

obvezna revizija financijskih izvještaja

Kao rezultat izvršene revizijeje osobno mišljenje revizora, izraženo u izvješću o reviziji. Konačni zaključci stručnjaka trebali bi se temeljiti samo na istinitim podacima, stoga ih se mora jasno tvrditi. Revizorska tvrtka dužna je klijentu predočiti konačni dokument koji izražava konačnu odluku stručnjaka. Može biti apsolutno ili uvjetno pozitivno, negativno, au nekim slučajevima i revizor izriče odbijanje, ako postoje odgovarajuće osnove za to. Naravno, revizijsko izvješćivanje ne može biti apsolutno pouzdano, jer uvijek je potrebno uzeti u obzir utjecaj vanjskih čimbenika, osobito ljudi. Osim toga, ako revizor ima razloga vjerovati da revizija nije provedena dovoljno kvalitativno, trebao bi obavijestiti tijela i povećati opseg postupaka provjere.

reviziju izvješćivanja

Potvrda može biti obaveznaili na inicijativu same tvrtke. Obvezna revizija financijskih izvještaja provodi se, u pravilu, jednom godišnje. Inicijator takvog postupka su državna tijela, a odredbe i postupak provođenja revizije određeni su zakonodavnim normama. Provjera inicijative provodi se na zahtjev samog poduzeća, koristeći interne resurse ili usluge organizacije treće strane specijalizirane za ovo polje. Revizija financijskih izvještaja obuhvaća razmatranje i pregled godišnje bilance, izvješća o financijskim rezultatima, tok kapitala, različite primjene, objašnjenja i druge.