Troškovi računovodstva

finansije

O tome što je trošak, kažeekonomska teorija. Uglavnom, ovo je trošak poduzeća za proizvodnju proizvoda. Ovi troškovi uključuju stjecanje bilo kojeg resursa. Zapravo, to su plaćanja koje svaka organizacija mora platiti kućanstvima ili drugim tvrtkama koje imaju resurse.

Postoje različite vrste troškova proizvodnje. Posebno razlikuju: alternativne, varijabilne, transakcijske, trajne, ekonomske troškove i troškove propuštenih prilika.

Tu su i troškovi računovodstva. Oni predstavljaju plaćanja za resurse dobavljačima treće strane. Jednostavno rečeno, troškovi računovodstva su vanjski troškovi. Uključuju novčane troškove koji su potrebni za provedbu proizvodnog procesa. Konkretno, oni uključuju najam, sirovine, amortizaciju, plaće, poreze, kreditne kamate, administrativne i trgovinske troškove i tako dalje. Ukupni iznos svih tih troškova čini bruto troškove proizvodnje.

Resursi koji se koriste u proizvodnji usluga iroba, imaju svoju vrijednost. Izražava se u monetarnom obliku. Stoga se sva plaćanja odražavaju u računovodstvenim dokumentima. U skladu s tim, imenuje se metoda procjene troškova. Troškovi procijenjeni rabeći računovodstvenu metodu nazivaju se računovodstvenim troškovima

Dodijelite glavne članke na kojima se provodi procjena troškova. Među njima treba napomenuti:

  1. Materijalni troškovi. Ovaj članak uključuje troškove za gorivo, sirovine, energiju, kao i troškove poluproizvoda, komponenti i drugo.
  2. Plaće. To uključuje naknadu zaposlenika i druge odbitke, koji su predviđeni u ugovoru o radu.
  3. Odbitke za društvene potrebe. Ova kategorija uključuje isplate, koje su utvrđene normama zakonodavstva. Oni su usmjereni na različite fondove (socijalno osiguranje, promocija zapošljavanja, mirovine i ostalo).
  4. Amortizacija. Ovi se odbitci odnose na pogoršanje građevine, opreme.
  5. Ostali troškovi. Ova kategorija uključuje plaćanja provizije na banci za bankovne i gotovinske usluge, plaćanja najma, naknade, poreze, plaćanje usluga i radova trećih strana, kreditne kamate.

Troškovi računovodstva s ciljem osiguranja proizvodnje i naknadne implementacije formiraju se u skladu s normama odgovarajućih propisa, u kojima je karakteriziran sastav troškova.

Valja napomenuti da je provedbaaktivnost poduzeća na tržištu podrazumijeva i druge, veće troškove, koji su povezani s proširenom i jednostavnom proizvodnjom. Takvi troškovi nazivaju se poduzetničkim troškovima. U osnovi, troškovi poslovanja čine cijenu ponude. Ovi troškovi uključuju:

  1. Troškovi računovodstva.
  2. PDV (ako se naplaćuje iznad vrijednosti) i trošarine (u slučaju kada je proizvod trošarinski).
  3. Normalan poduzetnički prihod.
  4. Carinske pristojbe na izvezene proizvode (ako se provode inozemne gospodarske djelatnosti).
  5. Imputirani (alternativni) troškovi. U ovom slučaju govorimo o troškovima povezanim s propuštenim mogućnostima za najbolju upotrebu resursa tvrtke.

Pri donošenju ekonomskih odluka, s obzirom na toograničeni resursi, gospodarski subjekt mora napraviti izbor između alternativnih metoda njihova korištenja. Dakle, svi troškovi koji se uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka mogu se smatrati alternativnim troškovima. Ako uzmemo u obzir ove troškove iz perspektive poduzeća, onda oni imaju unutarnju (implicitnu) i vanjsku (eksplicitnu) prirodu. Troškovi računovodstva uključuju samo eksplicitne troškove.