Koncept i ciljevi revizije, suština revizije stalnih sredstava

finansije

Koncept revizije i revizije, irevizijskim zadacima, revizijskim standardima, postupku za njegovo državno uređenje, kao i drugim pitanjima koja se odnose na aktivnosti revizorskih tvrtki, objašnjena su u zakonu Ruske Federacije "Na reviziju".

U skladu s ovim zakonom, pod revizijompretpostavlja se da podrazumijeva neovisnu reviziju računovodstvenih evidencija osobe koja je podvrgnuta reviziji kako bi se utvrdio stupanj pouzdanosti, ispravnost formiranja takvog izvješćivanja. Aktivnosti u pružanju revizijskih usluga (aktivnosti revizije, usluge revizije) su aktivnosti revizorskih organizacija ili privatnih revizora za provođenje revizije, pružanje različitih povezanih usluga. Takav popis usluga sadrži državne standarde za reviziju.

Potreba za redovitom revizijom financijskih izvještaja od strane specijaliziranih tvrtki koje imaju odgovarajuće licence dovela je do takvih razloga kao

- mogućnost nedovoljno objektivne procjene pouzdanosti dostavljenih informacija i ispravnosti formiranja računovodstvenih izvještaja od strane njegovih sastavljača,

- neposredna ovisnost o rezultatima odluka korisnika (investitora), o kvaliteti dostupnih informacija,

- nedostatak pristupa informacijama korisnika i posebnih znanja za pravilnu provjeru.

Kako bi se postigao cilj revizije tijekom revizije, stručnjak mora riješiti glavne zadaće revizije:

- prikupljanje pouzdanih primarnih podataka ofinancijske i gospodarske djelatnosti osobe koja obavlja reviziju i formiranje na temelju primljenih informacija o zaključcima o pravom financijskom stanju poslovnog subjekta;

- zadaće funkcionalne revizije, uključujući ispravak (davanje preporuka o mogućim načinima ispravljanja utvrđenih pogrešaka);

- strateški ciljevi revizije (pružanje savjeta o optimalnoj razvojnoj strategiji poslovnog subjekta na temelju dobivenih podataka);

- operativna kontrola (redovito i sustavno praćenje aktivnosti poduzeća kako bi se spriječile slične i druge pogreške u budućnosti).

Tijekom revizije,cjelovitost korištenja financijske i ekonomske dokumentacije na računima, sveobuhvatan odraz kretanja imovine i obveza, postojanje bilo kakvih odstupanja u metodologiji za procjenu imovine od onog koji je osnovan u poduzeću.

Revizijsko izvješće o pouzdanosti i točnosti financijskih izvješća subjekta koji obavlja reviziju mora uzeti u obzir sljedeće ključne točke:

- opća prihvatljivost financijskih izvještaja,

- njezinu valjanost i potpunost,

- odvajanje i točnost,

- ispravnost klasifikacije članaka, njihovo otkrivanje i evaluaciju.

Jedno od najvažnijih mjesta u gospodarstvuaktivnosti bilo koje tvrtke su dugotrajna imovina (OS). Koriste se u glavnoj djelatnosti organizacije (sudjeluju u proizvodnom procesu, opskrbi dobrima ili uslugama, iznajmljenim i sl.). Stoga je iznimno važno da svaki poslovni subjekt pravilno organizira računovodstvenu politiku dugotrajne imovine i strogo ga promatra. Revizija stalnih sredstava uključuje provjeru točnosti i zakonitosti obavljanja poslovanja s fiksnim sredstvima koja su dostupna poduzeću, njihovu pravilnu prihvatljivost za računovodstvo i dokumentiranje.

Ciljevi revizije dugotrajne imovine su:potvrda temu upravljačke informacije dostupne su u financijskim izvještajima u odnosu na dugotrajnu imovinu. Oni ukazuju na proučavanje i analizu sastava i strukture operativnog sustava, kao i uvjete njihovog skladištenja i rada, provjeriti ispravnost snimanje transakcije na operacijskom pokret sustava, vrednovanja akumulirane amortizacije i ispravnost svojih računovodstvene svrhe, potvrda rezultata revalorizacije stalnih sredstava u izvještajnoj godini, itd ,