Financiranje inovacijskih aktivnosti

finansije

Financiranje inovacijskih aktivnostipodrazumijeva uključivanje međusobno povezanih elemenata koji se sastoje od hijerarhijske podređenosti i specifičnih funkcionalnih značajki, kao i izvora primanja financijskih sredstava, mehanizama kontrole, mehanizama akumulacije i povrata sredstava naprednih investicijskih procesa. Kao najznačajniji pokazatelj generalizacije, koji omogućuje određivanje konačnog rezultata aktivnosti u sferi inovacija, rast je povratka financiranja od provedbe inovativnih projekata.

Financiranje inovativnih aktivnosti zanjegova su suština aktivnosti privlačenja, praćenja korištenja i distribucije kapitala te upravljanja tržištem rizičnih investicija. Financijska sigurnost odražava se u funkcionalnim područjima utjecaja financijske sfere na inovacijske aktivnosti iz perspektive odnosa kao što su reprodukcija, distribucija i kontrola. Govoreći o reproduktivnoj funkciji, govorimo o činjenici da financijska sredstva postaju poticaj za kretanje investicijskog kapitala u svim fazama prometa inovativnih investicija. Funkcija raspodjele sastoji se u formiranju i korištenju financijskih sredstava kako bi se osigurala učinkovitost strukture kapitala od položaja državne monetarne politike na mikro i makro razini, ali i sa stajališta potrebe za sredstvima inovacijskog agenta. Bit kontrolne funkcije je praćenje stvarnog prometa financiranja na području inovacija, a provodi se u obliku kontrole uvjeta za stvaranje inovacija, financiranja inovacija, kao i promjena financijskih pokazatelja, troškova plaćanja, kao i izračuna kupaca i inovativnih poduzeća. Bit financijskog praćenja je identificirati odnos između strukture sredstava financijskih sredstava s namjeravanim ciljevima inovacije, a također ispravlja nedosljednosti između prihoda i troškova pokretača inovacija. Nadalje, zadaci nadzora su utvrđivanje bespotrebnosti financijskog okruženja i identificiranje drugih načina inovacije.

Financiranje inovacijskih aktivnostiOn identificira sljedeće moguće izvore kapitala: Društvo vlastitih sredstava, zanima inovacija, sredstva od lokalne, regionalne i središnje države, stranih investicija, koje su predstavljene u obliku financijskog sudjelovanja u temeljnom kapitalu, ili na drugi način sudjelovati, kreditima od inozemnih investitora ili komercijalnih banaka.

Financiranje proračuna inovacijskih aktivnosti

Ruski savezni proračun jekao glavni instrument državne znanstvene i tehničke politike, kao i kao središnja veza saveznog sustava. Distribuira do četrdeset posto ukupnog prihoda zemlje, koje su primili vlasnici proizvodne imovine. Proračuna provodi se javna sredstva za mnoge sektore gospodarstva i društvenog života, aktivnosti nisu dobili radu komercijalnom sektoru gospodarstva zbog niske profitabilnosti. Država financiranje inovativnih projekata svake godine propisuje formiranje državnog proračuna za odgovarajućim dijelovima klasifikacije, posebno za provedbu high-impact projekata, od kojih je položaj provodi na konkurentnoj osnovi. Prilikom financiranja prioritetnih inovativnih projekata država djeluje kao svojevrsna gospodarska cjelina. Vlada interes za inovacije zbog potrebe za temeljna istraživanja, koja se gotovo ne provodi privatnih tvrtki zbog dugog razdoblja provedbe, kao i nesigurnost rezultata i troškova implementacije.