Osiguranje imovine

finansije

Osiguranje imovine u Rusiji u posljednjih pet godina počeo se razvijati osobito brzo. Dobrovoljno osiguranje postaje sve popularnija usluga. Osiguranje imovine pomaže u zaštiti od okolnosti, akoimovine će se dogoditi u slučaju požara, krađe, prirodnih katastrofa itd. Pravovremeno osiguranje u ovom slučaju može zaštititi od financijskih gubitaka.

pojedinci mogu sklopiti ugovore o osiguranju za zaštitu stanova, kuća, hipotekarnih obveza, kao i ugovora o imovinskom osiguranju.

u osiguranje apartmana zaštita osigurava slučajeve požara,poplave, krađe, pljačke i prirodne katastrofe. U slučaju osiguranja, osiguravajuće društvo plaća troškove stambenog osiguranja. Ne možete osigurati cijeli apartman, već neke od njegovih dijelova, na primjer, samo završetak.

u kućno osiguranje Pod tim konceptom svaka zgrada u gradovima padai ruralnih područja. Baš kao u prethodnom slučaju, možete osigurati bilo koji dio nekretnine: dizajn krajolika, uređenje interijera, antikviteti itd.

Osiguranje hipoteka pruža pomoć u provedbi kreditaobveze prema banci u slučaju gubitka redovnog dohotka u slučaju gubitka sposobnosti za rad, nastanka nepredviđenih troškova, gubitka ili ograničenja vlasništva nad nekretninama.

Osiguranje naslova namjerava osigurati osiguranje uslučajevi gubitka imovinskih prava, ako je transakcija zaključena od strane privatne osobe priznata kao nezakonita zbog događaja koji su mu bili nepoznati u trenutku sklapanja ugovora. Ova vrsta osiguranja je važna u razdoblju do kupnje nekretnine.

Poslovanje je uvijek povezano s rizicima. To je tipično za velika industrijska poduzeća i za male tvrtke. Nepredviđene okolnosti mogu uzrokovati značajnu štetu tvrtki, sve do gubitka posla. Neki od tih rizika vjerojatno neće samo predvidjeti, nego i poduzeti mjere kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjili. Osiguranje imovine poduzeća i organizacija (pravne osobe) može zaštititi u slučaju gubitka ili oštećenja vlastitog i zakupljenog vlasništva te u drugim slučajevima.

Osiguranje imovine velikih, srednjih i malihpoduzeća uključuju osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, osiguranje gubitaka od poremećaja u proizvodnji, strojeva i druge opreme od operativnih kvarova, rizika izgradnje i montaže, tereta, naslova i agroindustrijsko osiguranje.

Objekti osiguranja su zgrade,farma zgrada, građevina, gradnja u tijeku, materijala, roba, sirovina, u kioscima, štandova, trgovina, štandova, uređenje prostora i objekata, elektroničke opreme, električnih aparata, itd Osiguranje nekretnina nudi za slučaj nedopuštenog djela trećih osoba za dijeljenje požara, zaljeva, eksplozija, kao i prirodnih fenomena prirode, kao što su munje, pljuskova, tuče, tornada, potresi, itd

Osiguranje osigurava pokrivenost mogućihrizika i osmišljena je za zaštitu imovine poduzeća i organizacija. Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju uzimaju se u obzir specifičnosti aktivnosti tvrtke i čimbenici koji mogu imati negativan utjecaj na sigurnost imovine pravne osobe. Ugovor se sklapa u granicama iznosa sredstava koja je poduzeće ili tvrtka spremna potrošiti na osiguranje. Za usluge osiguranja možete platiti jednokratnim plaćanjem ili obrocima.

Iznos osiguranja potvrđuje dokumentacija za imovinu ili izvješće stručne komisije.

Prije sklapanja ugovora, osiguravajuće društvo ima pravoprovjeriti podatke o imovini i procijeniti stanje njegove stvarne vrijednosti. Istodobno, osiguravatelji provjeravaju dostupnost imovine na navedenoj adresi, izloženost rizicima, vrijednost kupnje, razdoblje poslovanja i druge aspekte. Trošak osiguranja za pravne osobe određen je pojedinačno. Obično se kreće od 0,1% do 6% vrijednosti osigurane imovine.