Elementi oporezivanja pojedinaca i pravnih osoba

finansije

Svaka država ima pravo uspostavitiporeze i provoditi poreznu politiku na cijelom njezinom teritoriju. Porezi se plaćaju u korist države jednostrano, bez naknade, neprekidno i bez ikakve istovjetnosti, odnosno iznos poreza koji se plaća nikada neće biti vraćen, porez se ne plaća za svaku uslugu državi. Porezi se obvezno naplaćuju kako bi osigurali svoje aktivnosti od pravnih osoba i pojedinaca u određenom iznosu, na vrijeme i na obaveznoj osnovi.

Da država može točno poreziti,potrebno je da zakon ima predodžbu o tome tko će platiti porez, pod kojim uvjetima nastale obveze, njihov iznos i postupak plaćanja. Sve ove informacije su elementi poreza, njihova se obilježja koriste u regulatornim i zakonodavnim dokumentima države.

Elementi oporezivanja opisani su u RF poreznom zakonu u članku 17. Tri skupine razlikuju se među njima:

1. Obvezni elementi poreza

2. Izborni elementi

3. Dodatni elementi

Zakonodavni akt uvijek sadrži glavne elemente oporezivanja:

  1. Objekt oporezivanja

Predmet poreza (porezni obveznik) su fizičke i pravne osobe, rezidenti i nerezidenti. Predmet oporezivanja može biti roba, usluge, imovina, prihod, dobit poduzeća.

  1. Porezna osnovica je osnova za izračunavanjeporez. Porezna stopa primjenjuje se na poreznu osnovicu. Primjer porezne osnovice je obujam usluga prodaje prilikom izračuna PDV-a, vrijednosti imovine, količine sirovina u vađenju minerala.
  2. Porezno razdoblje je vremenski period nakon kojeg se obračunava porez, utvrđuje se porezna osnovica i iznos koji se plaća.
  3. Porezna stopa je jednaka, čvrsta, postotna, ukupna, visoka i niska. To je iznos poreza po jedinici oporezivanja.
  4. Postupak i uvjeti plaćanja poreza. Svi porezi moraju doći do odgovarajućeg državnog proračuna. Ako se porez dobije u drugom proračunu, porezne vlasti se smatraju manjkom i nametnu novčanu kaznu. Posebno je važno vrijeme prije kraja razdoblja u kojem porezni obveznik doprinosi potpunom porezu proračunu. Svi porezi imaju određene uvjete plaćanja, nakon čega se naplaćuje kazna.
  5. Utvrđuje se postupak izračuna porezazakonodavni akti. Uvjetno se razlikuju pet faza: utvrđuje se objekt oporezivanja, utvrđuje se porezna osnovica, određuje porezna stopa, uzima se u obzir redoslijed primjene te se izračunava porez.

Izborni ili izborni elementioporezivanje - to su prednosti, odgovornost za prekršaje u porezu, kazne, postupak za povrat netočno zadržanih iznosa poreza. Povlastice se u zakonodavstvu dodjeljuju određenim kategorijama poreznih obveznika, u potpunosti ili djelomično oslobađajući ih od plaćanja poreza.

Dodatni elementi oporezivanja nisu obvezni, ali su prisutni pri utvrđivanju obveza za poreze. To uključuje:

1. Predmet poreza može biti zemljište, vozilo, imovina,

2. Jedinica poreza je mjera iz koje se izračunava porez. Na primjer, mjerna jedinica poreza na dobit je monetarna jedinica zemlje, zemljišni porezni hektar, porez na benzin i ton, litra.

3. Primjer opsega poreza je porez na promet, porez na strojeve poduzeća, porez na veličinu prostora.

4. Izvor poreza je prihod subjekta. Može postati plaća, dobit, dividende.

Unatoč činjenici da je vrsta, broj i strukturaporezi su različiti, elementi oporezivanja uvijek su univerzalni. To su sastavni dijelovi poreza koji određuju njegov oblik, sadržaj, organizaciju naplate poreza i države ih utvrđuje u zakonodavnom poretku.