Vrste profita, njezina bit i funkcije.

marketing

Stvaranje dobiti je preduvjeti svrha svih poslovnih aktivnosti svake gospodarske strukture. Pomoću profita (profitabilnosti) procjenjuje se cjelokupna učinkovitost menadžmenta. To je glavni izvor financiranja društvenog i gospodarskog razvoja.

Trenutačno, dobit je stekla važnu,vodeću ulogu u novom financijskom i ekonomskom mehanizmu upravljanja gospodarskim i društvenim razvojem. To nije ništa drugo nego osnova financijske stabilnosti, kao i puna raspoloživost prihoda države, stanovništva i poduzeća. Osim toga, postoje različite vrste profita, obavlja svoje funkcije i igraju svoju posebnu ulogu u aktivnostima bilo koje tvrtke.

Prije, da shvatite što su suština i vrsteneophodno je shvatiti da ima važnu imovinu - da odražava konačni rezultat opsežnog i intenzivnog razvoja. Osim toga, dobit je kriterij učinkovitosti reprodukcije, to je pokazatelj s dvije granice: cijena i volumen proizvodnje usluga ili proizvoda (prodaja).

Prema svom gospodarskom sadržaju, dobitizražava, u novcu, dio vrijednosti višak proizvoda. Obavlja niz funkcija. To uključuje stimulirajuće, reproduktivne i kontrolne funkcije.

Kako bi se utvrdili financijski rezultati,morate koristiti metodu akrualnosti. Zato se dobit ili gubitak koji se iskazuje u financijskim izvještajima ne odražava samo stvarni priljev novca bilo kojeg poduzeća kao posljedica njegovih gospodarskih aktivnosti. Dakle, kako bi se vratila stvarna slika veličine financijskih rezultata, što je povećanje ili smanjenje vrijednosti kapitala, potrebni su dodatni financijski izračuni.

Financijski rezultati specifičnihpoduzeća na račun gubitaka i dobiti odražavaju se uvijek u dva oblika: 1. Zbog provedbe radova, proizvoda, materijala, usluga i drugih svojstava, a može se prethodno identificirati na prodajnim računima. 2. Kao rezultat, što nije povezano s procesom implementacije. Zove se neradni prihodi i gubici.

Postoje različite vrste profita. Svi se međusobno razlikuju i oni koji žele poslovati dužni su ih razumjeti. Trenutno se ove vrste profita dodjeljuju:

1. Dobit ili gubitak bilance iznosi dobit ili gubitak primljen od prodaje financijskih aktivnosti, proizvoda, prihoda od drugih transakcija nenovčanih transakcija, a umanjuje se za sve troškove tih operacija.

2. Dobit iz redovnih aktivnosti ili od prodaje radova, usluga, proizvoda. Razlika je između svih prihoda od prodaje proizvoda po tekućim cijenama bez posebnog poreza, trošarina, PDV-a i troškova proizvodnje i prodaje.

3. Dobit ili gubitak iz financijskih aktivnosti i ostalih ne-prodajne operacije je rezultat operacija, koji se odražavaju na računu 47 pod nazivom „Prodaja i druge primitke dugotrajne imovine”, a zakon 48, pod nazivom „Prodaja ostale imovine”, a razlika između zbroja svih primljenih i plaćene kazne, novčane kazne, kazne, kamate, tečajne Tečajne razlike za sve deviznih računa, pored gubitaka i dobitaka koji su identificirani u izvještajnoj godini, i tako dalje.

4. Oporeziva dobit je razlika između dobiti bilance i iznosa iznosa najma, poreza na dohodak, poreza na uvoz i izvoz.

5. Vrste dobiti nastavljaju se i na neto dobit, koja je usmjerena na društveni, industrijski razvoj, stvaranje pričuvnih sredstava, financijski poticaj svih zaposlenika, plaćanje različitih gospodarskih sankcija proračunu, dobrotvorne svrhe i tako dalje.

6. I konačno, konsolidirana dobit, konsolidirana kroz računovodstveno izvješćivanje o aktivnostima i, pored toga, financijske rezultate ovisnih društava i matičnih poduzeća.