Funkcije politike u društvu

Vijesti i društvo

Funkcije politike u društvu određuju njezinu ulogui važnost kao institucija društvene zajednice. Broj njih je nestabilan. Što su brojnije funkcije politike u određenom društvu, to manje društvo je razvijeno. Društvo je sustav interakcije različitih sfera ljudske životne aktivnosti. U idealnom slučaju, to je interno koordinirano, uravnoteženo. Potrebe za svaku sferu ostvaruju se kroz metode koje su same od toga. Na primjer, gospodarski sustav, koristeći materijalni interes proizvođača, zadovoljava potrebu stanovništva za dobrima široke proizvodnje, u prehrambenim proizvodima. Međutim, u društvima tranzicijskih ili tradicionalnih svih sfera podložni su političkom. Dakle, nadoknađuje nerazvijenost drugih područja života. Društvene funkcije politike, koje ona obavlja u ovom slučaju, nisu u cijelosti njezine. Previše se ometa u svim sferama civilnog društva, sve do zamjene. Zbog tog utjecaja, mogućnosti samospoznaje osobe su oštro ograničene. Taj fenomen je tipično za društva koja se razvijaju uz pomoć političkih i ideoloških metoda. Mogu postići veliki uspjeh, unatoč ograničenom rasponu resursa. U takvim društvima upotreba nasilja i inspiracija straha čine vanjsku motivaciju za rad. I unutarnja motivacija (potrebe, interesi) uopće se ne uzima u obzir.

Brojne su funkcije politike u suvremenom društvu. Ali možemo izdvojiti samo nekoliko osnovnih, bez kojih se društvo ne može normalno razviti.

  1. Funkcija osiguranja njegove stabilnosti iintegritet. Njegova je bit u činjenici da politika određuje za buduće projekte, smjernice i vektor razvoja društva. Također pruža resurse za provedbu planiranih.
  2. Funkcija mobilizacije zajedničke aktivnosti i njenihučinkovitost. Politika formulira ciljeve postupnog razvoja, koji imaju vrijednost i vrijednost. Kako bi osigurala njihovu provedbu, ona motivira pojedinca, pružajući mu priliku da mu, uz pomoć vlasti, omoguće da zadovolje svoje društvene potrebe ili promijeni svoj status u društvu.
  3. Funkcije politike regulacije i upravljanja. To znači da izražava potrebe i interese raznih društvenih skupina relevantnih za vlasti i imaju značenje. Stoga ih politika utječe na njihovo odlučivanje u njihovoj sferi i jamči njihovu interakciju. Utječe i na interes određenih skupina, kroz socijalno nasilje i postupke kontrole prisile u društvu, regulira ih.
  4. Funkcija racionalizacije. Izraženo je u činjenici da politika stvara zajedničke mehanizme i pravila za zastupanje i ostvarivanje interesa pojedinca ili grupa. Stoga civilizirano upozorava ili rješava eventualne proturječnosti i sukobe, odnosno racionalizira ih.
  5. Funkcija političke socijalizacije. Ona se očituje u uključivanje pojedinca u društvenim odnosima, u davanju svoje iskustvo i sposobnost za transformativni akciju kako bi učinkovito ispuniti svoje uloge. U tom slučaju, za ostvarenje interesa pojedinaca i grupa je velika prilika.
  6. Humanitarna funkcija. Izražava se u činjenici da osoba stječe jamstva svojih prava i sloboda. Osim toga, društvo osigurava mir, red i organizaciju.

Naravno, to nije sve funkcije politike. Oni su dopunjeni i rafinirani ovisno o vrsti. Na primjer, funkcije fiskalne politike, kao dio financijske politike, trebaju centralizirati dio BDP-a u državnom proračunu i utjecaj poreza na različite aspekte aktivnosti svojih obveznika