Koncept trokuta. Svojstva jednodijelnog trokuta

formacija

Geometrija je vrlo zabavna znanost.Ne samo da razvija logičko razmišljanje, nego i pomaže u poboljšanju pozornosti i pamćenju. Ovo je jedna od osnovnih znanosti koje se proučavaju u školama i drugim obrazovnim ustanovama. Posebnu pozornost posvećuju osobinama geometrijskih figura. Razmotrimo svojstva jednodijelnog trokuta i njegovog samog koncepta.

Tri točke nazivaju se trokut, povezan po segmentima i ne leži na jednoj ravnoj liniji. Ima tri strane. Dvije od njih nazivaju se strane, a treće se zove baza.

Ova geometrijska slika je drugačija. Ako trokut ima sve oštre kutove, tada se zove akutno zakrivljeno.

U slučaju da je jedan od dostupnih kutova tup, trokut se naziva tupim.

Ako je jedan od kutova ove geometrijske figure 90 °, tj. Ravna crta, tada se trokut naziva desno. U svakom slučaju, zbroj svih njegovih triju kutova iznosi 180 °.

U desnom trokutu, strana koja leži nasuprot pravilnog kuta naziva se hipotenuzom. Dvije preostale strane nazivaju se nogama.

U vezi s tim značajkama postoje i svojstva,koji su svojstveni ovoj slici. Dakle, ako elementi jednog trokuta (stranice i kutova) budu jednaki istim elementima drugog trokuta, onda su te geometrijske figure jednake. Ta tvrdnja je teorem koji ima dokaz.

Još jedan teorem o svojstvima ove figure,navodi da ako su dvije strane jednog trokuta i kut između njih jednaki tim elementima drugog trokuta, onda su same figure jednake. Ista izjava odnosi se na slučaj kada trokuti imaju bočno i dva ugla koja su uz nju. Još jedan teorem kaže da ako su sve strane jednake u trokutu, tada su i ove brojke jednako jednako.

Tu je i pojam jednodijelnog trokuta.Ovo je trokut s dvije strane jednak. Dvije strane, koje imaju iste duljine, nazivaju se bočno. Treća strana je baza trokuta.

Razmotrite svojstva jednodijelnog trokuta. Bilo koji segment privučen od vrha trokuta do sredine suprotne strane zove se medijan.

Medijan u jednodijelnom trokutu ima svojeznačajke. U ovom slučaju, medijan do baze je također visina i bisectrix. Uzmi, na primjer, jednodijelni trokut ABC. U njemu strana AB je temelj. Iz vrha C do baze privlači medijan CD-a. Dobiveni trokuti su jednaki. Ovo proizlazi iz ravnopravnosti strana AC i BC, budući da je trokut isosceles. Kutovi u podnožju su jednaki, što proizlazi iz imovine jednodijelnog trokuta o ravnopravnosti kutova u podnožju. Stranice koje su osnova dobivenih trokuta također su jednake, budući da je medijan podijelio osnovu trokuta ABC u dva jednaka dijela.

Iz toga slijedi da su svi kutovi trokutasu jednake, tako da je medijan također bisectrix, jer podjeljuje kut na pola. Odbojnik je zraka nacrtana od kuta trokuta na suprotnu stranu i podjelom kuta u dva jednaka dijela. Kutovi koji tvore medijan na bazi također su jednaki i iznose 90 °. U ovom slučaju, medijan je visina u jednakostraničnom trokutu. Visina je okomica ispuštena od kuta do suprotne strane trokuta. Dokazan je teorem.

Još jedna od svojstava jednodijelnog trokuta podrazumijeva i da su kutovi na dnu ove figure također jednaki.

Tako smo dokazali dvije glavne značajke trokuta u kojima su dvije strane jednake.

Vrlo je jednostavno dokazati svojstva jednodijelnog trokuta. Glavna stvar je pokazati strpljenje i koristiti logičko razmišljanje na temelju dostupnog znanja na ovom području.