Metode psihološkog istraživanja

formacija

Psihologija za akumulaciju znanstvenih podatakakoristi cijeli niz posebnih metoda. Za ovu znanost iznimno je važno kako se stječe znanje. L.Vygotsky je vjerovao da činjenice dobivene uz pomoć različitih kognitivnih načela predstavljaju sasvim različite činjenice.

Činjenice dobivene u empirijskoj studiji određene su utjecajem istraživačkih shema, hipoteza, već postojećeg znanja o predmetu koji se istražuje i drugim čimbenicima. stoga metodologija i metode psihološkog istraživanja jedan su od najvažnijih i najčešćih problema psihologije kao znanosti.

Metode psihološkog istraživanja Jesu li metode istraživanja i proučavanja mentalnogobilježja različitih ljudi, analiza i obrada prikupljenih psiholoških informacija, kao i dobivanje znanstvenih zaključaka na osnovi istraţnih činjenica. Metode se koriste za rješavanje specifičnih problema istraživanja u području psihologije.

Osnovne metode psihološkog istraživanja Je pokus i promatranje. Svaka od ovih metoda pojavljuje se u specifičnim oblicima i karakterizira različite podvrste i značajke.

Metode psihološkog istraživanja su usmjereni na otkrivanje značajki,zakonitosti, mehanizama psihe pojedinaca i društvenih skupina, kao i za sličnu studiju mentalnih procesa i pojava. Svaka metoda ima svoje sposobnosti, ali ima i određena ograničenja. Ove značajke treba uzeti u obzir u praksi, profesionalne i druge vrste aktivnosti.

Studije na području psihologije imajufokus na dobivanje objektivnog rezultata, pravo poznavanje određenih sposobnosti psihe. Za to je neophodno voditi određene metode psihologije i metode profesionalno-psihološkog istraživanja i humanih studija.

Metode psihološkog istraživanja mogu se klasificirati. U ovom se broju razlikuju različiti pristupi. Na primjer, B. Ananiev razlikuje sljedeće skupine istraživačkih metoda u psihologiji.

Organizacijski - uključuje usporednu analizu(usporedba ispitanika prema određenom kriteriju: vrsta aktivnosti, dob, itd.), longitudinalna metoda (dugoročna studija jednog fenomena), kompleks (predstavnici različitih znanosti, različiti načini studija uključeni u studiju).

Empirijska - zbirka primarnih informacija. U njima se razlikuju metode promatranja (koje se podrazumijevaju kao promatranje i introspekcija.

Eksperimenti - metode, uključujući područja, laboratorijske, prirodne, formativne i utvrđivanje istraživanja.

metode ispitivanja, koji su podijeljeni u projektivne tehnike, standardizirane, razgovora, intervjua, upitnika, sociometry, anketari i drugi - psihodijagnostičkih.

Praksimetrijske metode analize fenomena, proizvoda mentalne aktivnosti, kao što su kronometrija, biografska metoda; profesijogram, ciklografija, procjena proizvoda djelatnosti; Mod.

Metode obrade podataka, koje uključujukvantitativno (statističko) i kvalitativno (analiza i diferencijacija materijala po skupinama), oni nam omogućuju uspostavljanje uzoraka koji su skriveni od izravne percepcije.

Metode tumačenja ukazuju na odvojenometode objašnjenja ovisnosti i uzoraka otkrivenih u statističkoj obradi podataka i njihove usporedbe s već poznatim činjenicama. To uključuje tipološku klasifikaciju, genetsku metodu, strukturu, psihografiju, psihološki profil.

Načela psihološkog istraživanja: neodobravanje predmeta, nadležnost, nepristranost, povjerljivost, pristanak na informaciju.