Teorija kompleta: njegove primjene

formacija

Teorija neizrazitih skupova prikazana je u odjeljkuprimijenjena matematika, koja je posvećena metodama analize neizvjesnih podataka, koja opisuje nesigurnost stvarnih događaja i procesa pomoću pojma setova bez jasnih granica.

Utvrđuje se klasična teorija skupovapripadnost određenom elementu određenog agregata. U ovom slučaju pojmovi se prihvaćaju pod članstvom u binarnom izrazu, tj. postoji jasno stanje: element u pitanju pripada ili ne pripada skupu.

Teorija skupova s ​​obzirom na nejasnoćudaje stupnjevano razumijevanje pripadnosti dotičnog elementa na određeni skup, a stupanj njegove pripadnosti treba opisati pomoću odgovarajuće funkcije. Drugim riječima, prijelaz iz pripadnosti određenom skupu određenih elemenata u ne-članstvo ne događa se naglo, već postupno koristeći probabilistički pristup.

Dovoljno iskustvo stranih i domaćihistraživači svjedoče o nepouzdanosti i neadekvatnosti probabilističkog pristupa koji se koristi kao sredstvo za rješavanje problema slabo strukturiranog tipa. Korištenje statističkih metoda u rješavanju ove vrste problema dovodi do značajnog izobličenja početne izjave problema. To su nedostaci i ograničenja povezana s primjenom klasičnih metoda za rješavanje problema slabo strukturiranog oblika koji su posljedica "principa nespojivosti", koji je formuliran u teoriji neizrazitih skupova koje je razvio LA. Zadeh.

Stoga, neki strani i domaćiistraživači su razvili metode za procjenu rizika investicijskih projekata i učinkovitosti koristeći alate teorije neizrazitih skupova. U njima raspodjela vjerojatnosti zamijenjena je raspodjelom mogućnosti, što je opisano fuzzy tipom funkcije članstva.

Osnove temelja teorije temelje se naalati koji su relevantni za metode odlučivanja u neizvjesnim uvjetima. Kada se koriste, formalizacija početnih parametara i pokazatelja ciljane učinkovitosti pretpostavlja se kao vektor neizrazitog intervala (vrijednosti intervala). Udio u svakom takvom intervalu može se karakterizirati stupnjem nesigurnosti.

Koristeći aritmetiku kada radite s takvimfuzzy intervalima, stručnjaci se mogu dobiti kao rezultat neizrazitog intervala za određenu ciljnu skupinu. Na temelju početnih informacija, iskustva i intuicije, stručnjaci mogu dati kvalitativne i kvantitativne karakteristike granica (intervala) mogućih vrijednosti regije i parametara njihovih mogućih vrijednosti.

Teorija skupova može se aktivno koristitiu praksi i teoriji sustava upravljanja, u financiranju i ekonomiji za rješavanje problema u uvjetima neizvjesnosti glavnih pokazatelja. Na primjer, tehnike kao što su kamere i neki strojevi za pranje su opremljeni s neizrazitim kontrolerima.

U matematici je teorija kompleta, koju je predložio L.A. Zadeh, omogućuje vam opisivanje nejasnih znanja i koncepata, raditi na njima i donijeti nejasne zaključke. Zahvaljujući metodama koje se temelje na ovoj teoriji za izgradnju neizrazitih sustava pomoću računalnih tehnologija, područja primjene računala značajno se šire. Nedavno je upravljanje neizrazitim setovima jedno od učinkovitih područja istraživanja. Korisnost neizrazite kontrole manifestira se u određenoj složenosti tehnoloških procesa iz položaja analize pomoću kvantitativnih metoda. Također, upravljanje neizrazitim setovima koristi se za kvalitativno tumačenje različitih izvora podataka.