Izvori zemljišnog prava

Zakon

Izvori prava općenito i zemlja uposebice se zove posebni oblik, kroz koji se ostvaruje izricanje pravila ponašanja definiranih zakonom. Ovaj obrazac čini ova pravila obvezna za izvršenje.

Kako bi izvori zemljišnih prava bili priznati kao takvi, oni moraju biti strogo definirani oblik zakona, dekreta, uputa, propisa, propisa i drugih akata.

Treba napomenuti da jeindustrija koja je u razmatranju regulirana ne samo njezinim normama već i odredbama koje se odnose na druge sektore. S tim u vezi, izvori zemljišnog prava zastupljeni su normama sadržanim u srodnim disciplinama. Na primjer, često se primjenjuju građanske, agrarne, administrativne i druge norme.

Sustav zemlje prava uključujedovoljno velik broj zakona. Ovi zakoni, obdareni najvišom pravnom snagom, stvaraju pravnu osnovu za zakonsko uređenje odnosa koji se pojavljuju u dotičnoj sferi. Zemljišna pravila Ruske Federacije zastupljena su normama sadržanim u kodificiranim aktima. Šumski kodeks i Šifra voda također imaju regulatornu funkciju.

Izvori zemljišnog prava uključujumeđunarodnih normativnih akata. Ti postupci u jednom stupnju reguliraju pravne odnose koji su se pojavili unutar države. U skladu s odredbama Temeljnog zakona zemlje, oni se smatraju sastavnim dijelom svoje pravne strukture i imaju prioritet. Ako međunarodni ugovor utvrdi pravila različita od unutarnjih normi, primjenjuje se prvi od njih.

Izvori zemljišnoknjižnog prava su odredbeUstav. Osnovni zakon uređuje odnose koji se pojavljuju u različitim sferama. Članci Ustava određuju osnovu sustava, slobode, kao i mogućnosti građana i građana. Uz to, Temeljni zakon uspostavlja načela koja tvore ciljeve, oblike, metode reguliranja odnosa, uključujući i zemljišni sektor.

Prirodni resursi, prema članku 9, jesujedan od temelja vitalne aktivnosti stanovništva koji živi na određenom teritoriju. U skladu s ovom odredbom obavljaju se djelatnosti upravljanja prirodom i očuvanja prirode. Ovi ili drugi prirodni predmeti mogu biti u državnom, privatnom, općinskom i drugim oblicima vlasništva. Odredbe Ustava omogućuju slobodno korištenje zemljišnih resursa, ako to ne šteti okolišu, ne proturječi pravima i legitimnim interesima drugih. Istovremeno, Temeljni zakon utvrđuje da se postupak i uvjeti korištenja zemljišta provode sukladno saveznim zakonima.

Velika važnost u reguliranju odnosa udotične industrije imaju ustavne zahtjeve u vezi s formiranjem nadležnosti Rusije i njezinih subjekata. Stoga je u tekstu članka 72 utvrđeno da zajedničko upravljanje državom i njezinim subjektima proteže se na zaštitu, uporabu i osiguravanje zaštite okoliša, određenih specifičnih područja, spomenika kulture i povijesti.

Kod reguliranja zemljišnih odnosa, od posebne je važnosti Zakon koji daje građanima pravo prodati i primati privatno vlasništvo nad zemljištem za vođenje podružnice ili poljoprivrede.

U strukturi normativnih djelaOdredbe predsjednika su od velike važnosti. Njihova je uloga značajna u vezi s postojećim prazninama u regulatornom okviru kojim se uređuju aktivnosti za korištenje i zaštitu prirodnih resursa. Mnogi dekreti su postali temelj za obavljanje potrebnih preobrazbi u poljoprivredi, reformirajući postojeće dugo razdoblje sustava kolektivnog gospodarstva i državne poljoprivrede.