Poljoprivredno zemljište: prodaja, zakup, prijenos na IZhS, vrijednost, porezi, dopuštena uporaba i izgradnja

Zakon

Poljoprivredno zemljište je najvažnije od svih kategorija u zemljišnim fondovima, jer uključuje najvrednije proizvodno zemljište.

Uredba prema zakonodavstvu

poljoprivredno zemljište

Zakonodavstvo uspostavlja određenupopis značajki i normi koji uređuju zaštitu takvih zemljišta, postupak izdavanja i povlačenja zemljišta iz ove kategorije zemljišta, provedbu prodajnih transakcija s takvim zemljištima itd. Ovaj smjer je vrlo popularan i i dalje je bitan za dugo vremena.

Zakonodavna definicija poljoprivrednog zemljišta

Prema zakonodavnoj definiciji, čl. 22 Zemljišnog kodeksa Ruske Federacije, poljoprivredna upotreba zemljišta su takva područja koja država osigurava za provedbu ekonomskih, obrazovnih, znanstvenih i istraživačkih aktivnosti.

Za takve zemlje pripada prvo mjesto:
- obradive površine, polja, pašnjaci, nasadi i plantaže, tj. poljoprivredno zemljište;
- cjevanice, ceste, šumske pojaseve, zaštitne umjetne plantaže, osim šumskih zemljišta;
- zgrade i dvorišta, smješteni na takvom poljoprivrednom zemljištu.

Takva područja poljoprivrednog zemljišta pod zaštitom su države Ruske Federacije i regulirana su sadašnjim kodeksom, zakonima, uputama, propisima.


Prijenos poljoprivrednog zemljišta

korištenje poljoprivrednog zemljišta

Prijenos takvih zemljišta događa se pojedincima i pravnim osobama koje imaju strano državljanstvo. Poljoprivredna zemljišta imaju ovlasti za korištenje sljedećih kategorija:

- Osobe koje žive u ruralnim područjimaNastavak ili vođenje sezonskog rada. Prije svega poljoprivrednog zemljišta na raspolaganju im je za osobnu seljaka s ciljem vrtu i poljoprivredne rad u određenom području i druge radnje propisane zakonodavstvom Ruske Federacije.

- za obrazovni proces u ruralnim školama, strukovnim školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, reguliranim trenutnim zakonodavstvom.

- Stanovnici sela i gradova Ruske Federacije, koji imaju pravo obavljati djelatnost na poljoprivrednim zemljištima u svrhu upravljanja trgovinskim prometom u skladu s Zemljišnim kodom Ruske Federacije.

- Poduzeća i društva, uključujući vjerske i komercijalne, kao i partnerstva koja provode pomoćnu poljoprivredu u poljoprivrednim područjima.

- Građani Ruske Federacije koji ih koriste za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom, kao i daše prema članku 81.

- Pojedinci i pravne osobe stranihdržavljanstvo, kao i stranim državama koje imaju pravo posjedovati, raspolažu poljoprivrednim zemljištima po vlastitom nahođenju, odnosno da se bave vrtlarstvom, vrtlarstvom kako bi se dobile u obliku žetve.

Prodaja zemljišta

Prodaja poljoprivrednog zemljišta jasno je uređena člankom važećeg zakonodavstva.

prodaja poljoprivrednog zemljišta
Međutim, prema zakonu o privatizaciji zemljišta,poljoprivredna zemljišta mogu se prenijeti privatnim i pravnim osobama u svrhu pravednog upravljanja i dobronamjerne uporabe tih područja.

Određena je prodaja poljoprivrednog zemljištasadašnje zakonodavstvo Ruske Federacije s redovitim izmjenama i dopunama zakona i promjenama koje ovise o sadašnjoj vladi. Međutim, mogu se poduzeti i druge važne točke. Vrijednost poljoprivrednog zemljišta može biti ugovorena i regulirana važećim zakonima, temeljem poreza na zemljište, veličine zemljišta i površine zemljišta u izgradnji.

Za iznajmljivanje

Rješavanje pitanja stanarine, prema zemljikod Ruske Federacije, koordinira s tijelima lokalne uprave koja imaju pravo na zakup i zakup poljoprivrednog zemljišta. Da bi se to postiglo, zakup je sklopljen za određeno razdoblje između najmodavca i najmoprimca koji navodi sve stavke regulirane zakonodavstvom Ruske Federacije.

zakup poljoprivrednog zemljišta
Najam poljoprivrednog zemljišta javlja se u skladu sa zakonima izahtjevi propisa o takvom zemljištu. Tu je koncept u pravu kao minimalne parcele koje se mogu posuditi privatne osobe. Samo su lokalne vlasti mogu riješiti neka pitanja u vezi s prijenos zemljišta za iznajmljivanje, uključujući u svrhu selhoznaznazcheniya. Minimalna površina zakupljenog zemljišta može se navesti samo zakonom u svrhu raspodjele zemljišta i poljoprivrednog zemljišta između fizičkih i pravnih osoba za provođenje fer upravljanje se generirati profit u obliku usjeva svake sezone. Dakle, veličina jedinice, njegova vrijednost prema tržištu i stanju plaćati carina i poreza dogovoreno u ugovoru o najmu.

Prijenos poljoprivrednog zemljišta u IZHS

Zemljište, prema važećem zakonodavstvu,tijela lokalne samouprave mogu se prenijeti na korištenje, raspolaganje i posjedovanje u svrhu vrtlarstva i kamionskog uzgoja. Takvo poljoprivredno zemljište treba privatizirati građanin Ruske Federacije, u skladu sa zahtjevima zakona, imati katastarski broj parcele i biti u poljoprivrednoj uporabi. Prijenos poljoprivrednog zemljišta u IZHS prema normama lokalne upravenakon dijeljenja zemljišta u dionice, zemljišta za proširenje poljoprivredne namjene, za vrtlarenje i pašnju, te vrtlarstvo. Privatizirano zemljište ima određeni plan i utvrđeno je u dokumentima.
Zemljište poljoprivrednog značaja prebačeno je u IZHSs ciljem pružanja građana stanovanja i dopuštenja za izgradnju privatnih kuća na njoj, osobne parcele za vlastiti račun po vlastitom nahođenju. Takvo objektivno zakonski regulirano djelovanje naziva se prijenosom na IZHS. Od trenutka prijema katastarskog broja na terenu građanin Ruske Federacije ima pravo raspolagati imovinom.

Trošak poljoprivrednog zemljišta

Zemljišta poljoprivrednog značaja nedavno su se povećale u cijeni. To ovisi o lokaciji zemljišta i njegovoj tržišnoj vrijednosti, koja se razmatra iz više razloga.

porez na poljoprivredno zemljište
To može biti kategorija zemljišta i svrha njegove upotrebe, privatizacije ili prijenosa u IZHS. Trošak poljoprivrednog zemljišta od oko jednog dostotinu tisuća rubalja na stotinu. To je uvjetna cijena koja se može razlikovati i ovisi izravno o mnogim čimbenicima, posebice o porezima, promjenama u zakonodavstvu Ruske Federacije i Zemljišnom kodu. U budućnosti, troškovi zemljišta mogu rasti, tako da sve ovisi o mjestu, namjeni i području poljoprivrednog zemljišta stečeno. Isto tako mnogo ovisi o prirodnim uvjetima, komunikacijama, zgradama, koji se nalaze na području okupiranog zemljišta. Stoga je realno procijeniti koliko zemljište poljoprivrednog zemljišta vrijedi, na temelju gore navedenih razloga.

Koji se porezi moraju platiti za poljoprivredno zemljište?

Što se tiče poreza na zemljištepoljoprivredne svrhe, tada, prema važećem zakonodavstvu, takav postupak regulira Porezni broj Ruske Federacije i ima svoje promjene i dopune. Prije svega, porezi na poljoprivredno zemljište regulirani su zakonima, izmjenama i dopunama. Porez na poljoprivredno zemljište izravno ovisi o kategoriji zemljišta, njegovom smještaju, zemljištu, prikladnosti za gospodarenje poljoprivredom, kao io mogućnosti uključivanja u vrtlarstvo i vrtlarstvo. Zemljišta poljoprivrednog zemljišta, na primjer chernozem, vrednuju se više od soloneta ili gerbila. Marsh zemljišta imaju najniži trošak, pa se porez od njih prikuplja niže nego iz zemlje pogodne za vrtlarenje, na primjer, kao što je černozem. Najviša cijena uključuje zemljište na kojem se nalaze gospodarske zgrade. Stoga se porez prikuplja po stopi od 0,01-0,03 posto troškova jednog ili drugog poljoprivrednog zemljišta. Zemljišni kod Ruske Federacije propisuje sve uvjete i uvjete za kategoriju zemljišta s kojima država naplaćuje porez.

Vrsta dopuštene uporabe kao pravno reguliranog trenutka

Zemljišni kod Ruske Federacije uključuje i nekekategorija zemljišta do određene vrste, aktivnosti građana na kojima je ograničen. Njihov popis reguliran je trenutnim zakonima i ima iscrpan pojam, stoga ne zaboravite na to kako ne biste prekršili zakon. Dakle, definirane su vrste koje su namijenjene za gospodarske svrhe, poljoprivredno zemljište. Dopuštena uporaba je kategorija zemljišta. Građani Ruske Federacije imaju pravo graditi takvo pravo. Izgradnja na poljoprivrednom zemljištu dopuštene uporabe može biti kapital, a privatni pojedinci nemaju pravo biti registrirani i registrirani na takvim dopuštenim zemljištima. Ne treba zbuniti takvu zemlju s drugom kategorijom koja se u zakonodavstvu odvija kao zemlji posebne namjene.

Što se može učiniti na zemljištu dopuštene gradnje

Na zemljištu kategorije dopuštene uporabe, prema zemljišnim zakonima i sadašnjem zakonodavstvu:

koliko je zemlja poljoprivrednog značaja

  • koristiti zemlju za ljetnu rezidenciju;
  • rastu usjeve i to rade za profit u obliku usjeva tijekom sezonskog rada;
  • Upotrijebiti zemljište za pomoćno poljoprivredno gospodarstvo, posebno za ne-kapitalne građevine;
  • iskorištavanje zemljišta za oranice i vrtlarstvo;
  • izgradnja vikendica, zemljišta.

To je regulirano strujomzakonodavstvo Ruske Federacije, propisi, uredbe i dozvole, koji su propisani izmjenama i dopunama zakona i odgovarajućih normativnih dokumenata o pravu vođenja poslovanja na zemljištu dopuštene uporabe. Možete napustiti kućicu ili kuću, ako postoji veličina minimalne površine koja se može izgraditi. Ovo je četiri stotine četvornih metara dopuštene uporabe.

Izgradnja na poljoprivrednim zemljištima

Mogućnost izgradnje poljoprivrednog zemljišta od velike je važnosti za stanovništvo, građane Ruske Federacije.

izgradnja na poljoprivrednom zemljištu
Na ovom se mjestu dopušta gradnja ljetnikovaca, vikendica, kuća pojedinačnih reda.

Mnogo je jeftinije graditi na zemljištu dopuštene uporabe, što je prilično povoljna prednost.

Pojedinačna privatna kuća je dozvoljena, prema važećem zakonodavstvu Ruske Federacije, da se gradi samo na području vrtlarstva ili partnerstva s državnim kućama.

Pokretanje razvoja odgovarajućeg objekta,potrebno je dobiti posebnu dozvolu - to je poseban dokument koji osiguravaju lokalne vlasti, što daje pravo na izgradnju pojedine kuće ili vikendice.