Vrste ustava

Zakon

U svakoj zemlji, iz objektivnih razloga,Ustav se može razlikovati od osnovnih zakona druge države. Teorija konstitucionalizma razlikuje vrste ustava prema formi njihovog izraza, subjektima i poretcima prihvaćanja te učinkovitosti njihovih teza.

Vrste ustava, ovisno o oblikuizrazi su napisani i nepisani. Pisani ustav je NAP, koji uređuje ustavna pitanja. Ova vrsta ustava može se sastojati od nekoliko činova koji se međusobno nadopunjuju u sadržaju i koji se proglase kao sastavni dijelovi jednog cjelovitog ustava. Na primjer, Ustav Francuske Republike sastoji se od Ustava iz 1958., Deklaracije iz 1789. i preambule Ustava iz 1946. godine.

Nepisani ustav je zbirkaobičnih zakona, djela i običaja. Zapanjujući primjer takve vrste je Ustav Velike Britanije. Ti izvori koji čine nepisani ustav, svaki pojedinačno ne mogu davati holistički model javnog i državnog života u svojoj zemlji. Formalno se ne kombiniraju u sveobuhvatni pravni akt ili službeni skup akata. Oni se ne razlikuju od drugih pravnih izvora, budući da nemaju posebnu prednost u odnosu na druge.

Vrste ustava na entitetima koji ih primajupostoje (također se zovu otroirovannye), kao i ljudske ustave. Ovlašteni ustav provodi država šef, na temelju zakona koji je potpisao. Primjer toga je Ustav države Katar.

Također iz brojnih ustavnih ustava može se izdvojiti kodeks zakona Ruskog carstva iz 1906. godine. Ovaj je Ustav stupio na snagu sukladno uredbi ruskog cara.

Za razliku od prethodne vrste, narodneUstav se može usvojiti popularnim referendumom ili parlamentom zemlje. Postoje slučajevi kada je za usvajanje ustava stvoren vrhovno tijelo, zvano konstitutivno ili ustavno okupljanje.

U pogledu usvajanja ustava ili uvođenja izmjena i dopuna u njemu, vrste ustava su: fleksibilne i krute.

Koncept fleksibilnog ustava podrazumijeva temeljni zakon države, koji se usvaja i mijenja na isti način kao i drugi obični državni zakoni.

Postupak za izradu i izmjenu krutihustav je složeniji. U nekim zemljama to je zbog činjenice da skupine zainteresirane za postojanost ustava žele osigurati stabilnost ustava u obliku u kojem postoji. U nekim zemljama ta se krutost objašnjava potrebom za održivim razvojem društva bez ikakvih šokova i podjele u njemu.

Dakle, postoji određeni koncept ivrste ustava. Na vrste ustava još uvijek je moguće dodati pravne i činjenične, a sa stajališta učinkovitosti zakona koji su pronašli mjesto u njima, postoje i stvarni i fiktivni ustavi.

Pravi se ustav može nazvati u slučaju da se svi njegovi propisi odvijaju u praksi. A što se tiče fiktivnog ustava, njegove se značajke mogu razumjeti svojim imenom.

Usput, za danas je vrlo teško pronaćibarem jedna država čiji bi ustav bio potpuno realan ili potpuno fiktivan. Stoga, kako bi se procijenio ustav, bit će mnogo učinkovitije procijeniti njegove pojedinačne norme i institucije.

U zaključku, razmotrimo vrste Ustava Ruske Federacije. Prije svega, popularan je, budući da je usvojen kao rezultat referenduma održanog 1993. godine. Osim toga, to je, kao i većina ustava, pisano. Što se tiče donošenja izmjena i dopuna, to je moguće, ali s izuzetkom nekoliko poglavlja u kojima je zabranjeno mijenjati. S ove točke gledišta, osnovni zakon ruske države kombinira se.