Sustav ustavnog prava Ruske Federacije

Zakon

Dovoljno je sustav ustavnog prava Ruske Federacijesložen, strukturiran, dinamičan kompleks. Ima svoje vlastite zakone, značajke funkcioniranja i izgradnje. U svom najopćenitijem obliku, sustav ustavnog prava Rusije smatra se posebnim entitetom koji se sastoji od tri elementa. Ove komponente su neovisne, ali su u tijesnoj komunikaciji jedna s drugom. Dakle, sustav ustavnog prava uključuje principe, norme i institucije.

Pod načelima razumijevanja temeljne osnove. Ove temelje odobravaju se u Ustavu zemlje. Poglavlje 1 odražava principe koji određuju suštinu države, položaj pojedinca u njemu, djeluje u skladu s kojima se provode gospodarski odnosi. Osim toga, u ovom je odjeljku fiksna procedura korištenja ljudskih resursa, utemeljeni su temelji političke strukture u društvu.

Osnove, koja sadrži sustav ustavnogprava - to je primarni regulatorni okvir za konsolidaciju preostalih odredbi osnovnog zakona, cjelokupne strukture postojećeg zakonodavstva zemlje, kao i drugih normativnih akata države. Ostale odredbe usmjerene su na daljnji razvoj, kao i na specifikaciju temelja. Dakle, u njima je fiksna nadležnost tijela državne vlasti, red prema kojem je potrebno provesti prihvaćanje imperijalnih pojedinačnih i općih normativnih djela. Osim toga, utvrđuju se dužnosti i prava građana i drugih subjekata, te se utvrđuju zakonska i druga jamstva na temelju kojih se primjenjuju načela na kojima se temelji ustavno pravo.

Istodobno, nitko od postojećihpostojeće norme, neovisno o tome gdje je to fiksno, ne mogu biti u suprotnosti s primarnom normativnom osnovom Osnovnog zakona. Ako se utvrdi da neke odredbe nisu u skladu s ustavnim normama, te odredbe gube svoju snagu i priznaju se kao neustavne. Slično tome, ne bi trebali proturječiti načelima odlučivanja i djelovanja državnih tijela, građana, dužnosnika i udruženja.

Kada je to primjenjivo, zakoni ili drugi propisiakti ne sadrže potrebne odredbe ili su u suprotnosti s Temeljnim zakonom, građani imaju pravo ostvariti svoja prava u skladu s temeljima koji čine ustavni poredak. Ta načela, pak, uključuju tri skupine normi.

Prva skupina uključuje akte koji regulirajuaktivnost države, državna tijela. Druga kategorija uključuje odredbe kojima se definira pravni status pojedinca u državi. Treća skupina uključuje norme kojima se utvrđuje zakonska snaga Temeljnog zakona i postupak prema kojemu se mijenjaju.

U skladu s oblikovanjem osnovaustavni sustav, oblik Ruske Federacije kao države je fiksiran, izvor državne moći, metode ostvarivanja demokracije, prostorne granice djelovanja suvereniteta zemlje određene su. Pored toga, formulirani su principi prema kojima se utvrđuje federalna struktura, vlasti su podijeljene na pravosudna, izvršna i zakonodavna tijela, a određena tijela koja provode vlastnu vlast uspostavljaju se. Na temelju članka 7. socijalna politika u državi stječe status ustavnog okvira koji jamči slobodni razvoj i dostojan život svakog građanina, bez obzira na vrstu svoje djelatnosti.

Istodobno, država nema jednudominacije političke strukture društva. U skladu s osnovama, koja uključuje sustav ustavnog zakona zemlje, konsolidira se politička i ideološka raznolikost, uključujući višestranački sustav.