Moralna šteta i njezina naknada u pravnom smislu

Zakon

Često u praksi postoji takva stvarmoralne štetu. I njegova naknada, unatoč svim specifičnostima takve štete, je materijalne prirode. Kako ste uspjeli kombinirati nekompatibilne i izraziti u monetarnom obliku mentalnu patnju pojedinca? Što se podrazumijeva moralnom štetom i kako se procjenjuje? Ovo je naš članak.

moralne štete i njene naknade

Kako se to treba razumjeti?

Moralni zlo i njena naknada suzasebna institucija građanskog prava. Sam građanski zakon uspostavlja svoj koncept. Dakle, moralna štetnost se obično shvaća kao patnja (i fizička i moralna) koju osoba doživljava jer je netko prekršio njegova osobna neopipljiva prava. Naknada se podrazumijeva kao naknada štete. Ona predstavlja novčanu isplatu, otprilike jednaku silama nastaloj mučenju.

U kojim slučajevima postoji moralna šteta i naknada?

Postupak za prikupljanje novca za testiranepatnja je strogo regulirana zakonodavstvom. Osoba ima pravo nadoknaditi naknadu za moralnu štetu u nazočnosti popisa određenih uvjeta. To uključuje:

  • pravu patnju patnje;
  • nezakonit čin njegovog počinitelja;
  • uzročna veza između dvije točke iznad;
  • krivnjom mučitelja.

Važno je napomenuti da se sve opisane okolnosti trebaju odvijati, a ne samo jedan ili neki od njih.

povrat naknade za nematerijalnu štetu

Kako odrediti cijenu patnje?

Moralna šteta i njezina naknada moraju bitiizražavaju se u određenom novčanom iznosu. Ovo je pitanje vrlo delikatno i nejasno. Iznos naknade za moralnu štetu, prema zakonu, određuje sud. Istodobno se moraju uzeti u obzir razni pokazatelji. To uključuje stupanj krivnje počinitelja, snagu iskusnih patnji, osobnost žrtve i druge važne okolnosti. Nema općih pravila za određivanje troškova mučenja. Dakle, odluku donosi sudac u svakom konkretnom slučaju na različite načine. Istodobno, nemoguće je koristiti načelo ekvivalentnosti, tj. Potpunu jednakost, u određivanju količine moralne štete. U tom slučaju mora se utvrditi sukladnost, adekvatnost. Može se reći da iznos naknade ne može i ne bi trebao biti jednak stupnju štetnosti, već bi trebao biti dovoljan.

iznos naknade za nematerijalnu štetu

Kakvo je značenje naknade za moralnu štetu?

Ipak, valja prepoznati da je jasno definiranacijena mentalne patnje je nemoguća. Stoga mnogi pravnici imaju tendenciju vjerovati da se takvi pojmovi kao što su moralna šteta i njena naknada uvode u pravnu sferu kako bi se smanjila moralna patnja žrtve i izazvala pozitivne emocije. U tom smislu, vjeruje se da je takvo "izglađivanje" patnje prilično uvjetno upravo zbog osobitosti mentalnog ustava čovjeka. Uostalom, nikakav novac neće pomoći zaboraviti patnju koju je neka osoba provela zbog kršenja njegovih legitimnih prava i interesa.